Spiningošana


Metieni ar spiningu.

Viena no pazīmēm, pēc kuras viegli atšķirt meistaru no iesācēja, ir makšķerēšanas tehnika un pirmām kārtām tas attiecas uz metienu tehniku. Pazīstu virkni makšķernieku, kuri mīl spiningot sarežģītās, grūtās vietās: viņiem jau veiksmīgs metiens ar vizuli un trāpījums noteiktā punktā vien sagādā baudu. Bet vairākumam nepieredzējušu makšķernieku un bieži arī pieredzējušiem speciālistiem, kuri tam nav pievērsuši uzmanību, viss ir otrādi: "kur iemetu, tur arī gribēju trāpīt". Makšķerēšanas rezultātu saistība ar spiningošanas tehniku nerada strīdus. Zināms, ka tas, kurš precīzāk met, līdzīgos apstākļos var noķert vairāk kaut vai tā iemesla dēļ, ka viņam biežāk būs pieejamas arī sarežģītākas vietas, kur vēl neviens nav darbojies. Precīzāki metieni ļauj izvairīties no dažādiem ķērājiem un šķēršļiem, mazāk jānodarbojas ar vizuļa atkabināšanu vai izraušanu no zālēm, vizulis vairāk "strādā" pievilinādams zivis un attiecīgi palielinās varbūtība tās noķert. Metiena tālumam, kā zināms, ir mazāka nozīme, taču tas, ka spiningotājs prot izdarīt tālus un precīzus metienus, makšķerniekam nāk tikai par labu. Labam spiningotājam būtu jāprot stabili trāpīt ar vizuli vismaz no 10 m attāluma 0,5 m diametra aplī vai no 20 m attāluma 1m diametra aplī. Metienu apguvei lieti noder treniņi tam piemērotā laukumā vai stadionā. Tas katram ļauj objektīvāk novērtēt savu prasmi, un rezultātā palielina viņa izredzes arī spiningojot ar vizuli trāpīt tieši tur, kur viņš vēlās. Spiningotājiem, kuri mīl makšķerēt nelielās upītēs vai strautos, metienu daudzveidībai jāpievērš īpaša nozīme. Jāņem vērā, ka daudzos gadījumos ir jāprot ne vien trāpīt mērķī, bet jāprot arī vizuli novadīt pa noteiktu trajektoriju. Citiem vārdiem sakot, makšķerniekam visos gadījumos jāprot pareizi novērtēt situāciju un izdarīt metienu tā , kā to prasa apstākļi.

Metiens pāri galvai. Nepārspīlējot var teikt, ka ar šo paņēmienu iespējams precīzs metiens gandrīz visos gadījumos. Visbiežāk ir sastopamas divas modifikācijas, kuras atšķiras ar svārsta garumu atvēziena fāzē. Šī paņēmiena pareizas izpildes svarīgs priekšnosacījums ir garš auklas svārsts izejas stāvoklī, vizulis reizēm var atrasties vienā līmenī ar spoli. Šādu metienu var izdarīt tikai ar spiningu , kas aprīkots ar bezinerces spoli.
Metiens pāri galvai neprasa plašu brīvu telpu: labi pārvaldot metiena tehniku, ir pietiekoši ja pat biezi apaugušā upes krastā atrod nelielu brīvāku vietu. Metienu var izdarīt dažādās plaknēs - līdz pat kāta virzībai horizontālā plaknē. Metiena trajektorija pie tam būs lēzena/slīpa. Parasti metienu izpilda ar svārstu kurš ir vismaz 0.5 no kāta garuma. Metot ar īsāku svārstu, strauji samazinās precizitāte un vizuļa lidojuma kontroles iespējas, reizē netiek pilnā mērā izmantotas bezinerces spoles priekšrocības. Bet atsevišķos gadījumos precizitāte var būt pat zemāka  kā ar spiningu, kas aprīkots ar inerces spoli.

Svārsta metiens tiek uzskatīts par visvienkāršāko. Ar tā palīdzību ierobežotā telpā var izmest vizuli zemā trajektorijā. Tas tiek pielietots metieniem nelielā attālumā, kas nepārsniedz 20 metrus, pie tam galvenokārt izmantojot spiningu ar bezinerces spoli. Ja izejas stāvoklī spininga kātu tur pa labi vai pa kreisi attiecībā pret metiena virzienu, svārsta metiens pakāpeniski pārtop par sānu metienu, kura gadījumā kāts tiek turēts gandrīz horizontāli attiecīgi labajā vai kreisajā pusē. Reti, taču vēl var sastapt makšķerniekus, kuri līdzīgā veidā met,  izmantojot dažādas inerces spoles, piemēram, vispirms novelk auklu nepieciešamajā garumā, saņem to kreisajā rokā un metiena laikā palaiž vaļā. Izvilktā auklas rezerve nodrošina ēsmas lidojumu līdzīgi kā no bezinerces spoles.

Sānu metieni. To izpildījuma shēma ir visai vienkārša; šo paņēmienu izmanto tikai grūti pieejamos upes posmos, īpaši tajos gadījumos, kad ir nepieciešamība izdarīt zemas trajektorijas metienu.

Katapultas metiens tiek pielietots samērā reti, galvenokārt ar vieglās klases spiningu. Šie metieni prasa zināmu treniņu uz sauszemes. Šis paņēmiens reizēm ļauj vizuli iemest tādās vietās, kur to nevar iemest ne ar vienu citu metodi. To parasti pielieto tikai ar spiningu, kurš aprīkots ar bezinerces spoli.
 
Spēka metieni. Spēka metieni ir metiena pār galvu modifikācija, - visas metiena fāzes tiek veiktas ar lielu amplitūdu un spēku. Ar atbilstoši aprīkotu spiningu attiecīgus atsvarus var aizmest 120 – 160 m, parasti gan metiena tālums nepārsniedz 50-60 m. Šādus sevišķi tālus metienus veic tikai galējas nepieciešamības gadījumos. Visbiežāk makšķernieki to pielieto, makšķerējot lielās un vidējās upēs vai ezeros ar tīriem, pieejamiem krastiem. Analogi, bet ar īsāku svārstu un plūstošākām kustībām šo metienu izdara ar multiplikatora vai parastām inerces spolēm.

Es saprotu , ka dažās vietās ļoti noderētu ilustrācijas, tās var redzēt ievaddaļā redzamajā grāmatā. Ja izrādīsies , ka kāds būs izlasījis šo rakstu līdz galam un izrādīs papildus interesi, pacentīšos šo nepilnību labot nākošajās lapās.  

 

 

Back


Copyright: Jānis Stikuts.  Email: jst@fishing.lv