Mušiņkātu izliece.


 

Vienkāršības dēļ es angļu termina "action" vietā lietošu izliece.  Šis jēdziens  makšķernieku parasti sāk interesēt, kad viņš sastopas vai nu ar dažādiem tā apzīmējumiem kāta marķējumā, vai arī vēlāk, kad pats sāk izjust, ko nozīmē vārds "action". Pēc būtības izlieces apzīmējums rāda, kādā veidā kāts liecas, to slogojot. Šodien plašāk pielietots ir kātu iedalījums trīs - četrās grupās pēc to izlieces raksturlīknes. Neiedziļinoties pārāk sīkās detaļās, piemēram , riņķu un savienojuma vietu  ietekmes analīzē, var teikt, ka izliece galvenokārt ir atkarīga no divām komponentēm - kāta izejmateriāla (bambuks, stiklaplasts,ogļšķiedra un tml.) un kāta konstrukcijas parametra, kuru vienkāršoti varētu nosaukt par kāta sagataves "konusīgumu". Kaut gan šajā rakstā izliece ir attiecināta uz mušiņkātiem, viss minētais ir spēkā arī citiem makšķerēšanā izmantotiem kātu veidiem. Taču tieši metienos ar mušiņkātu, vērojot auklas lidojumu, visuzskatāmāk var redzēt un izvērtēt, kā  izliece ietekmē metienus.
Vēsturiski pazīstamākie ir lēnie kāti, dažkārt saka arī kāti ar klasisku vai parabolisku (vienmērīgu) izlieci, makšķernieki vienkāršoti tos dēvē par "mīkstiem kātiem". Kā tas redzams no attēla, kurā lēniem kātiem atbilst no labās puses  malējā izlieces līkne, var teikt, ka lēnie kāti vienmērīgi liecas gandrīz visā kāta garumā. Angliski šādu izlieci biežāk apzīmē  ar vārdu "parabolic". Šajā grupā ietilpst klasiskie līmētie bambuka kāti, kāti no stiklaplastikas vai tai līdzīga relatīvi smaga izejmateriāla. Vienlaicīgi kā lēnie, eksistē arī pilnīgi mūsdienīgi kāti, kuru sagataves izgatavotas no ogļšķiedras, bet konstruktīvi tie speciāli ir veidoti ārkārtīgi viegli ( 30 - 40 gramus smagi )un līdz ar to lēni kāti. Kāti, kuri pēc savas raksturlīknes ir lēnie vai tuvi tiem, joprojām ir cieņā to mušiņmakšķernieku vidū, kuri vairāk pievērš uzmanību atpūtai dabā un negrib sevi lieki apgrūtināt, apgūstot sarežģītas metienu tehnikas nianses, piemēram, dubultievilcienu, šauru cilpu un tamlīdzīgas modernas lietas. Lēnie kāti paši it kā "pielabo" kļūdas metienu tehnikā, vienlaicīgi tie var būt pietiekami labi mierīgai un bezrūpīgai makšķerēšanai nelielās upēs un strautos, kur pietiek, ja var sasniegt 10-12 m attālumu un reti ir nepieciešami tālāki metieni. Ar lēnu kātu vieglāk ir izpildīt plaši pielietotos riņķa metienus, smago mušu cienītāji uzskata, ka ar lēnāku kātu lielas mušas mest ir vieglāk. Lēnāks kāts iesācējiem, jo sevišķi cilvēkiem gados, iesākumā palīdz arī vienkāršāk apgūt daudzas mušiņmakšķerēšanas iemaņas. Lēno kātu ierobežotās iespējas sāk parādīties makšķerējot vējā, situācijās, kad nepieciešami tāli metieni, lietojot grimstošās auklas un citos tamlīdzīgos gadījumos. Vienkārši tādēļ, ka ar lēnu kātu dažkārt nevar sasniegt nepieciešamo auklas paātrinājumu un, attiecīgi, nevar visos apstākļos nodrošināt tās labāko lidojuma trajektoriju un tālumu.
Otra galējība ir tā sauktie superātrie vai vienkārši ātrie( super fast, fast) kāti. Atšķirības starp kātiem, kuri apzīmēti kā superātri un ātri, mēdz būt vai nu ļoti niecīgas vai arī to vispār nav, pamatā šī īpašība tiek noteikta subjektīvi.   Ātrie kāti tiek izgatavoti par pamatu ņemot  izmantojot augsta moduļa ogļšķiedru ( attēlā tiem atbilst malējā no kreisās puses izlieces līkne), kura ļauj samazināt kāta svaru, nesamazinot tā " cietību".  Tos pārsvarā varētu vērtēt arī kā mūsdienīgus ražojumus, kuri radušies, lai aizņemtu otru galējo nišu kātu tirgū. Priekšrocība, kura tiek izlikta priekšplānā, ir iespēja veidot ļoti šauru cilpu un sasniegt daudz lielāku auklas paātrinājumu un līdz ar to lielākus attālumus nekā ar lēno kātu. Taču šādi kāti , lai būtu iespējams realizēt to priekšrocības, izvirza paaugstinātas prasības metienu izpildes tehnikai. Superātrie kāti, lietojot atbilstošo auklu, metiena laikā izliecas ļoti maz, pie tam tikai augšējā spices daļā. Nepieredzējušam lietotājam var rasties doma, ka pielietotā aukla ir par vieglu un metienu vieglāk būtu izpildīt ar vienu vai divas klases smagāku auklu. Ātrs kāts tādam lietotājam var radīt tikai liekas problēmas. Vienlaicīgi jāsprot, ka jebkurš ātrs kāts kļūst lēnāks, ja to lieto kopā ar auklu, kura ir smagāka par optimālo.
Vidēji ātri kāti. Šajā grupā var ierindot lielāko šodien ražoto mušiņkātu daļu. Jāsaprot, ka starp ātriem un vidēji ātriem kātiem līdzīgi, kā starp vidēji ātriem un lēniem nav krasu robežu. Vienkāršības labad tos visus var saukt par kātiem ar vidēju izlieci. Vairāk atzinības makšķernieku vidū šodien gūst tieši šie kāti, kuru izlieces raksturlīknes atrodas kaut kur starp minētām divām galējībām. Pašreiz valdošais ir uzskats, ka kātam vajadzētu darboties sekojoši -nosacīti nelielā attālumā ( 6-8m), slogojot kātu ar īsu auklu, darbojas (lokās) tikai spices daļa, pagarinot auklas darba daļu līdz 10-12 m sāk darboties kāta vidusdaļa, vēl vairāk pagarinot auklu ,darboties sāk arī lejasdaļa. Der atcerēties, ka eksistē ļoti dažādas auklu konstrukcijas, viena garuma dažādas auklas var atšķirīgi noslogot kātu, tādēļ arī pieminētie attālumi ir ar piebildi- nosacīti. Tātad ar kātu, kurš veidots , izejot no minētā apsvēruma, vienlīdz labi būtu jāspēj sasniegt visdažādākos attālumus sākot no 6 metriem līdz pat 30-40metriem.
Par komfortu. Nobeigumā gribētu pieminēt vienu pilnīgi subjektīvu skatījumu saistībā ar kāta izlieci. Tas attiecas vispirms uz gadījumiem, kad jāizvēlas dārgi kāti.  Ir nopietni makšķernieki, kuriem makšķerēšana ir nepārtraukta sacensība ar dabu. Ne velti daudzi no viņiem makšķerēšanu cenšas, manuprāt nepamatoti, dēvēt par sportu. Viņi nevairās no problēmām, bet  gūst papildus gandarījumu vien no tā, ka izdodas pārvarēt kādu no dabas radītiem šķēršļiem, lai arī kādi tie nebūtu. Viņi meklē, atrod un apgūst visdažādākos līdzekļus, tai skaitā arī modernus ātrus kātus, lai lieki netērējot laiku, pārvarētu jebkuras grūtības, ar kurām var sastapties makšķernieks. Vienlaicīgi ir liela daļa makšķernieku, kuriem makšķere ir papildus līdzeklis, lai bez jebkādām ambīcijām, mierīgi un nesteidzīgi bez lielas piepūles kontaktētos ar dabu. Attiecīgi, makšķerkātu viņi uzskata vairāk par spēļu lietiņu, ar no tā izrietošām prasībām pret kāta īpašībām. Nav grūti saprast,- šāds makšķernieks nejutīsies labi, ja viņam būs jālieto ātrs kāts, un atbilstoši būs jāapgūst pietiekoši sarežģīta metienu tehnika. Un otrādi. Visu iepriekšminēto varētu dēvēt arī par attieksmi pret komfortu. 
  

 


Back


Copyright: Jānis Stikuts.  Email: jst@fishing.lv