VVD Zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroles inspektori

Zvejas kontroles departaments

Miks Veinbergs, daļas vadītājs - 26169852 - miks.veinbergs@vvd.gov.lv
Vsevolods Gudovannijs, vecākais inspektors - 25788090 - vsevolods.gudovannijs@vvd.gov.lv
Kārlis Jansons, vecākais inspektors - 26304654 - karlis.jansons@vvd.gov.lv
Eduards Sproģis, daļas vadītājs - 22183567 - eduards.sprogis@vvd.gov.lv
Raivo Vīksne, vecākais inspektors - 29211310 - raivo.viksne@vvd.gov.lv
Jānis Lasmanis, vecākais inspektors - 25642389 - janis.lasmanis@vvd.gov.lv

Daugavpils RVP RKD

Edvīns Gasperovičs, sektora vadītājs - 26146127 - edvins.gasperovics@daugavpils.vvd.gov.lv
Ingars Solohs, vecākais inspektors - 29159810 - ingars.soloha@daugavpils.vvd.gov.lv
Oļegs Vietriņš, vecākais inspektors - 26149384 - olegs.vietrins@daugavpils.vvd.gov.lv
Arvīds Viguls, vecākais inspektors - 26105704 - arvids.vigulis@daugavpils.vvd.gov.lv

Jelgavas RVP RKD

Jurijs Skribāns, sektora vadītājs - 29422608 - jurijs.skribans@jelgava.vvd.gov.lv
Aigars Ostrovskis, vecākais inspektors - 28664525 - aigars.ostrovskis@jelgava.vvd.gov.lv
Ints Roze, vecākais inspektors - 29423421 - ints.roze@jelgava.vvd.gov.lv
Andrejs Zabeļins, vecākais inspektors - 29174667 - andrejs.zabelins@jelgava.vvd.gov.lv

Lielrīgas RVP RKD

Elmārs Brente, daļas vad. vietnieks - 26645647 - elmars.brente@lielriga.vvd.gov.lv
Andris Strautiņš, vecākais inspektors - 26462316 - andris.strautins@lielriga.vvd.gov.lv
Normunds Gāršnieks, vecākais inspektors - 26638106 - normunds.garsnieks@lielriga.vvd.gov.lv
Inga Millere, vecākā inspektore - 25633661 - inga.millere@lielriga.vvd.gov.lv
Raitis Putniņš, vecākais inspektors - 29467500 - raitis.putnins@lielriga.vvd.gov.lv
Jānis Vārsbergs, vecākais inspektors - 26519031 - janis.varsbergs@lielriga.vvd.gov.lv
Andris Zebauers, vecākais inspektors - 29204619 - andris.zebauers@lielriga.vvd.gov.lv
Gints Zemitāns, vecākais inspektors - 29152158 - gints.zemitans@lielriga.vvd.gov.lv

Liepājas RVP RKD

Andris Junkurs, sektora vadītājs - 26670123 - andris.junkurs@liepaja.vvd.gov.lv
Ģirts Liepiņš, vecākais inspektors - 26351262 - girts.liepins@liepaja.vvd.gov.lv
Arturs Holštroms, vecākais inspektors - 26156763 - arturs.holstroms@liepaja.vvd.gov.lv
Aldis Jaunzems, vecākais inspektors - 29961877 - aldis.jaunzems@liepaja.vvd.gov.lv
Frančeska Griezīte, vecākā inspektore - 26039995 - franceska.griezite@liepaja.vvd.gov.lv
Liene Kaptelijs, vecākā inspektore - 29188954 - liene.kaptelija@liepaja.vvd.gov.lv
Mārtiņš Lasmanis, vecākais inspektors - 29419259 - martins.lasmanis@liepaja.vvd.gov.lv
Ainars Priediens, vecākais inspektors - 29470368 - ainars.priediens@liepaja.vvd.gov.lv
Jānis Sprugevics, vecākais inspektors - 29173772 - janis.sprugevics@liepaja.vvd.gov.lv
Valērijs Štraubis, vecākais inspektors - 29473143 - valerijs.straubis@liepaja.vvd.gov.lv
Aigars Šuideiķis, vecākais inspektors - 27560579 - aigars.suideikis@liepaja.vvd.gov.lv

Madonas RVP RKD

Aldis Verners, sektora vadītājs - 29483675 - aldis.verners@madona.vvd.gov.lv
Jānis Zeltiņš, vecākais inspektors - 29484612 - janis.zeltins@madona.vvd.gov.lv
Edvīns Gudrītis, vecākais inspektors - 29479341 - edvins.gudritis@madona.vvd.gov.lv
Imants Hamanis, vecākais inspektors - 29483987 - imants.hamanis@madona.vvd.gov.lv
Juris Ķimenietis, vecākais inspektors - 29103000 - juris.kimenietis@madona.vvd.gov.lv

Rēzeknes RVP RKD

Ivars Ružāns, sektora vadītājs - 26551127 - ivars.ruzans@rezekne.vvd.gov.lv
Jānis Jaundžeikars, vecākais inspektors - 26551129 - janis.jaundzeikars@rezekne.vvd.gov.lv
Guntars Kupris, vecākais inspektors - 26579444 - guntars.kupris@rezekne.vvd.gov.lv
Anatolijs Petrovs, vecākais inspektors - 26551128 - anatolijs.petrovs@rezekne.vvd.gov.lv

Ventspils RVP RKD

Miervaldis Apsītis, vecākais inspektors - 26638580 - miervaldis.apsitis@ventspils.vvd.gov.lv
Ieva Gronsks, vecākā inspektore - 29471362 - ieva.gronska@ventspils.vvd.gov.lv
Rūdolfs Kalējs, vecākais inspektors - 29474197 - rudolfs.kalejs@ventspils.vvd.gov.lv
Ingūna Kalniņs, vecākā inspektore - 26691834 - inguna.kalnina@ventspils.vvd.gov.lv
Ando Krūklis, vecākais inspektors - 20229824 - ando.kruklis@ventspils.vvd.gov.lv
Jānis Raginskis, vecākais inspektors - 25749230 - janis.raginskis@ventspils.vvd.gov.lv
Ģirts Tīģeris, vecākais inspektors - 26633829 - girts.tigeris@ventspils.vvd.gov.lv
Andris Veide, vecākais inspektors - 26445933 - andris.veide@ventspils.vvd.gov.lv
Elvijs Ziemelis, vecākais inspektors - 25407119 - elvijs.ziemelis@ventspils.vvd.gov.lv
Arturs Bugajenko, vecākais inspektors - 26106554 - arturs.bugajenko@ventspils.vvd.gov.lv

Valmieras RVP RKD

Toms Arnavs, sektora vadītājs - 29283994 - toms.arnavs@vvd.gov.lv
Dainis Amatnieks, vecākais inspektors - 29347558 - dainis.amatnieks@vvd.gov.lv
Jānis Brants, vecākais inspektors - 29376435 - janis.brants@vvd.gov.lv
Zigmārs Dancis, vecākais inspektors - 26446656 - zigmars.dancis@vvd.gov.lv
Edgars Mednis, vecākais inspektors - 25665501 - edgars.mednis@vvd.gov.lv