Mušiņmakšķerēšanas festivāls un 2008. gada Latvijas čempionāts mušiņmakšķerēšanā.
NOLIKUMS


Siguldas rajona karte
Festivāls

1.Vieta, laiks, vadība

Festivāls notiek 2008. gada 27. septembrī Siguldā, Gaujas krastos un upē.
Pulcēšanās 27. septembrī no 07:30 – 08:30 Siguldā, Barontēva pļavā (pie bijušās viesnīcas „Senleja”).

Festivāla un sacensību organizātori – Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija un Rīgas Mušiņmakšķernieku klubs.

2. Festivāla dalībnieki

Festivāla dalībnieki, kuri vēlās izmantot iespēju mācīties kā arī izmantot ēdināšanas pakalpojumus, piesakās festivāla norises vietā un samaksā dalības maksu.
LR čempionāta sacensību dalībniekiem dalības maksa 25,- Ls (sacensību organizācijas un ēdināšanas izdevumi).
Festivāla dalībniekiem dalības maksa 10, - Ls (festivāla organizācijas un ēdināšanas izdevumi)
Jauniešiem līdz 16 g. v. dalības maksa 10,- Ls (dalība sacensībās vai festivālā un ēdināšanas izdevumi)

Skatītāju klātbūtne - bezmaksas.

3. Festivāla programma

Līdz 8.30 - dalībnieku reģistrācija, sacensību makšķerēšanas zonu izloze,
8.30 – brokastis
9.00 – festivāla atklāšana
9.15 – LR čempionāta sacensību dalībnieku un tiesnešu izbraukšana uz sacensību zonām
10.00 – Starts sacensību dalībniekiem
            Festivāla dalībniekiem un viesiem mācības un paraugdemonstrējumi FFFE sertificētu instruktoru  vadībā
13.30 – pusdienu pārtraukums, sacensību dalībniekiem makšķerēšanas zonu maiņa
14:00 -  sacensību turpinājums
14.30 – FFFE sertificētu instruktoru mācību programma
16.30 – Festivāla dalībnieku sacensības
17.00 – LR čempionāta sacensību beigas
18.00 – uzvarētāju apbalvošana
18.00 – vakariņas, festivāla noslēgums

Mācības un demonstrējumi.

10.00 -17.00   Mušiņmakšķerēšanas metieni sarežģītos apstākļos.
Riņķa metieni un to pielietojums.
Metieni ar divrocīgo kātu.
Festivāla dalībnieku sacensības.


LR čempionāta sacensības

1.Vieta, laiks, vadība
LR čempionāta mušiņmakšķerēšanā sacensības notiks 2008. gada 27. septembrī Gaujas upē.
Pulcēšanās 27. septembrī līdz plkst. 8:30 Siguldā, Gaujas krastā Barontēva pļavā pie bijušās viesnīcas “Senleja”, festivāla norises vietā. Izbraukšana uz sacensību zonām 09:15.
Sacensības risināsies no 10.00 līdz 17:00 Gaujas upē, 10 sektoros, izvietotos augšpus Siguldai. Laiks var tikt precizēts atkarībā no laika apstākļiem. Pirmā kārta 10:00 - 13:00, otrā kārta 14:00 -17:00
I.kārtas un II. kārtas sākuma un beigu laiki var tikt nedaudz mainīti sacensību dienā.

Sacensību organizātori – Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija un Rīgas Mušiņmakšķernieku klubs.
Sacensību galvenais tiesnesis - V. Rozentāls ( nacionālā kategorija, Rīga), mob. tel 29159593


2. Sacensību dalībnieki
Par sacensību dalībnieku var kļūt jebkurš makšķernieks (arī ārvalstu), kurš līdz 23.septembrim ir pieteicies līdzdalībai sacensībās un samaksājis attiecīgo dalības maksu. Sasniedzot dalībnieku skaitu 40, sacensību dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta. Reģistrēties var LMSF pa mob. tel. 29517507, vienlaicīgi nomaksājot dalības maksu, ieskaitot to LMSF kontā: Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija, reģ. Nr. 40008023571, SEB Banka, bankas kods UNLALV2X, konta Nr. LV80UNLA0002200700445. Par reģistrētu uzskata tikai dalībnieku, kurš savlaicīgi ir samaksājis dalības maksu.

Sacensību dalībnieki saņem sacensību emblēmas un numurus, kas piestiprināmi pie apģērba redzamā vietā un nēsājami visu sacensību laiku kā arī ēdināšanas vietā.
Dalībniekiem atbilstoši Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs ir jābūt derīgai makšķerēšanas kartei kā arī uztveramajam tīkliņam.

3. Sacensību noteikumi

Sacensības tiek organizētas pēc principa “Ķer un atlaid”, un tās notiek saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs.
Atļauts makšķerēt no krasta vai brienot pa upi.
Atļauts izmantot jebkuras klases mušiņmakšķeri, kas aprīkota ne vairāk kā ar divām mākslīgajām mušām.
Katram sacensību dalībniekam obligāti ir jābūt uztveramajam tīkliņam.
Makšķerēšanas sacensības notiek divās kārtās. Sacensību dalībnieki tiek sadalīti pa speciāliem iepriekš norobežotiem sektoriem, kas tiek izlozēti pirms sacensību sākuma. Izlozēti tiek sektori abām kārtām.
Uz saviem ielozētajiem sektoriem sacensību dalībnieki dodas, izmantojot jebkuru transporta līdzekli (izņemot ūdens).

4. Zivju reģistrēšana

Dalībniekam zivs līdz sektora tiesnesim ir jānogādā uztveramajā tīkliņā, iespējami ilgi to turot uztveramajā tīkliņā un ūdenī. Zivju reģistrēšanu veic sektora tiesnesis, īpašā protokolā fiksējot zivs garumu un laiku, kad tā noķerta. Pēc tam zivs tiek atlaista ūdenī. Dalībnieks to apstiprina ar parakstu.

4. Vērtēšana un uzvarētāju noteikšana

 Vērtē lomus, kuri uzrādīti un piereģistrēti pie zonas tiesnešiem - I. kārtā no 10.00 līdz 13.00 ,  II. kārtā no 14.00 līdz 17.00
 Reģistrē zivis atbilstoši Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, alatas - sākot no 20 cm.  Auslejas, vīķes nereģistrē.
 Uzvar dalībnieks, kura loma garums (cm) vis garākais. Vienāda rezultāta gadījumā uzvar, kura lomā mazāks zivju skaits.
 Ja rezultāts vienāds augstāku vietu ieņemtas tas, kurš lomu izvilcis ātrāk (fiksēts tiesneša protokolā). 

 Pirmo trīs vietu ieguvēji saņem attiecīgas medaļas un sponsoru balvas

Pirmās vietas ieguvējs iegūst LR čempiona nosaukumu mušiņmakšķerēšanā.
Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar attiecīgām medaļām, diplomiem un sponsoru balvām

Atsevišķi tiek noteikts uzvarētājs starp Rīgas Mušiņmakšķernieku kluba biedriem. Ceļojošo balvu “Sudraba spura“ saņem kluba biedrs, kurš ir piedalījies sacensībās un makšķerējis visveiksmīgāk.Festivāla un LR čempionāta sponsori un atbalstītāji:

SIA Salmo
SIA Zilgalvis un Co.
A/S Interbaltija AG
Veikals "Forelīte"


LATVIJAS MAŠĶERĒŠANAS SPORTA FEDERĀCIJA
RĪGAS MUŠIŅMAKŠĶERNIEKU KLUBS