Mušiņmakšķerēšanas festivāls un 2007. gada Latvijas čempionāts mušiņmakšķerēšanā.
NOLIKUMS. (projekts 15.08.2007.)


Siguldas rajona karte
Festivāls

1.Vieta, laiks, vadība

Festivāls tiek rīkots 2007. gada 29. septembrī Siguldā, Gaujas upmalā.
Pulcēšanās 29. septembrī 7:30 - 8:30 Siguldā, Gaujas krastā pie bijušās viesnīcas “Senleja”.

Festivāla un sacensību organizātori – Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija un Rīgas Mušiņmakšķernieku klubs.

2. Festivāla dalībnieki

Par festivāla dalībnieku var kļūt jebkurš, kurš ir pieteicies un samaksājis dalības maksu 15 Ls, kurā ietilpst arī maksa par brokastīm un vakariņām. Jauniešiem līdz 16 g.v. dalības maksa ir 5 Ls
Skatītāju klātbūtne - bezmaksas.

3. Festivāla programma

Līdz 08:30 reģistrācija, dalībnieku reģistrācija, sacensību vietu izloze.
08:30 - brokastis
09:00 - festivāla atklāšana
09:15 - sacensību dalībnieku un tiesnešu izbraukšana uz sacensību vietu
10:00 - pārējiem festivāla dalībniekiem, viesiem un skatītājiem mācības un demonstrējumi
13:30 - pusdienu pārtraukums sacensību dalībniekiem
14:30 - mācību, demonstrējumu un sacensību turpinājums
18:00 - sacensību noslēgums, uzvarētāju apbalvošana
18:30 - vakariņas festivāla un sacensību dalībniekiem

Mācības un demonstrējumi.

10:00 -17:00 Dažādi metieni sarežģītos apstākļos. Vada FFFE sertificēts instruktors.Sacensības

1.Vieta, laiks, vadība
LR čempionāta mušiņmakšķerēšanā sacensības notiks 2007. gada 29. septembrī Gaujas upē.
Pulcēšanās 29. septembrī līdz plkst. 8:30 Siguldā, Gaujas krastā pie bijušās viesnīcas “Senleja”, festivāla norises vietā. Izbraukšana uz sacensību sektoriem 09:15.
Sacensības risināsies no 10.30 līdz 17:00 Gaujas upē, 10 sektoros, izvietotos augšpus Siguldai. Laiks var tikt precizēts atkarībā no laika apstākļiem. Pirmā kārta 10:30 - 13:00, otrā kārta 14:30 -17:00

Sacensību organizatori – Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija un Rīgas Mušiņmakšķernieku klubs.
Sacensību galvenais tiesnesis - V. Rozentāls ( Rīga )

2. Sacensību dalībnieki
Par sacensību dalībnieku var kļūt jebkurš makšķernieks (arī ārvalstu), kurš līdz 24.septembrim ir pieteicies līdzdalībai sacensībās un samaksājis dalības maksu 10 Ls (papildus maksai par dalību festivālā). Sasniedzot dalībnieku skaitu 40, sacensību dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta. Reģistrēties var pie J. Stikuta pa tālr. 29517507 vai nomaksājot dalības maksu. Dalības maksu var maksāt skaidrā naudā SIA Salmo sekretariātā vai arī ieskaitot to LMSF kontā: Latvijas Makšķerēšanas Sporta federācija, reģ. Nr. 40008023571, SEB Latvijas Unibanka, bankas kods UNLALV2X, konta Nr. LV80UNLA0002200700445. Par reģistrētu uzskata tikai dalībnieku, kurš savlaicīgi ir samaksājis dalības maksu.

Sacensību dalībnieki saņem sacensību emblēmas un numurus, kas piestiprināmi pie apģērba redzamā vietā un nēsājami visu sacensību laiku.

Dalībniekiem, atbilstoši Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, ir jābūt makšķerēšanas kartei.


3. Sacensību noteikumi

Sacensības tiek organizētas pēc principa “Ķer un atlaid”, un tās notiek saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs.

Atļauts makšķerēt no krasta vai brienot pa upi.
Atļauts izmantot jebkuras klases mušiņmakšķeri, kas aprīkota ne vairāk kā ar divām mākslīgajām mušām.
Visiem sacensību dalībniekiem obligāti ir jābūt uztveramajam tīkliņam.
Makšķerēšanas sacensības notiek divās kārtās. Sacensību dalībnieki tiek sadalīti pa speciāliem iepriekš norobežotiem sektoriem, kas tiek izlozēti pirms sacensību sākuma. Izlozēti tiek sektori abām kārtām.

Uz saviem ielozētajiem sektoriem sacensību dalībnieki dodas, izmantojot jebkuru transporta līdzekli (izņemot ūdens).

4. Zivju reģistrēšana

Dalībniekam zivs līdz sektora tiesnesim ir jānogādā uztveramajā tīkliņā maksimāli ilgi to turot uztveramajā tīkliņā un ūdenī. Zivju reģistrēšanu veic tikai sektora tiesnesis, īpašā protokolā fiksējot zivs garumu un laiku, kad tā noķerta. Pēc tam zivs tiek atlaista ūdenī. Dalībnieks to apstiprina ar parakstu.4. Vērtēšana un uzvarētāju noteikšana

Vērtēti tiek lomi, kas uzrādīti un piereģistrēti pie sektoru tiesnešiem līdz plkst. 17:00
Reģistrētas tiek visas noķertās zivis, bet alatas, tikai sākot no 20 cm. Rezultāts tiek noteikts summējot punktus, kas iegūti par katru noķerto zivi un noteikti pēc formulas P=(L x K)2, kur L ir noķertās zivs garums cm, bet K - zivs sugai atbilstošs koeficients. Alatām zivs garumam tiek piemērots koeficients K=1, līdakām - K=0.6, pārējām zivīm - K=0.8.
Piemēram, par vienu 30 cm garu alatu sportists iegūst 900 punktus, par 35 cm alatu – 1225 punktus, par 50 cm līdaku – 900 punktus, par 40 cm garu sapalu – 1024 punktus. Vienāda rezultāta gadījumā uzvarētājs ir tas, kura lomā ir mazāks zivju skaits. Ja arī tad rezultāts vienāds, tad ņem vērā laiku – kurš noķēris ātrāk(to pie zivju reģistrācijas fiksē sektora tiesnesis)

Pirmās vietas ieguvējs iegūst LR čempiona nosaukumu mušiņmakšķerēšanā.
Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar attiecīgām medaļām, diplomiem un balvām

Atsevišķi tiek noteikts uzvarētājs starp RMMK biedriem. Ceļojošo balvu “Sudraba spura“ saņem RMMK biedrs, kurš ir piedalījies sacensībās un makšķerējis visveiksmīgāk.Sacensību sponsori un atbalstītāji:

SIA Salmo
SIA Zilgalvis un Co.


LATVIJAS MAŠĶERĒŠANAS SPORTA FEDERĀCIJA
RĪGAS MUŠIŅMAKŠĶERNIEKU KLUBS