LR 2011. gada čempionāts zemledus makšķerēšanā

Printēt

Nolikums

Sacensību mērķis.
Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.
Noteikt šīs sezonas Latvijas labākos sportistus zemledus makšķerēšanā.
Veikt kandidātu atlasi Latvijas izlasei līdzdalībai 2012. gada pasaules čempionātā.

Vieta un laiks.
Latvijas čempionāta organizators - Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija. Čempionāts notiek 3 posmos. Katrā no posmiem ir divas sacensību kārtas. Vienā dienā ir viena kārta, kurā makšķerēšanas ilgums ir trīs stundas. Katra kārta notiek jaunos sektoros.
1. posms. 8. un 9. janvāris. Rīga, Ķīšezers., posma sacensību organizētājs SALMO
2. posms. 22. un 23. janvāris Limbaži, Lielezers, posma organizētājs Limbažu makšķernieku klubs.
3. posms. 19. un 20. februāris, Baltezers, Mazais Baltezers,  posma sacensību organizētājs (NORMARK vai PASAULE)

Pulcēšanās un reģistrācija sacensību vietā no 8.30 līdz plkst. 9.00
Izloze - 9:30
Starts - 10:30
Finišs – 13:30

Ņemot vērā ledus situāciju, sacensību vieta un laiks var tikt mainīti. Par izmaiņām ne vēlāk, kā piecas dienas pirms sacensību sākuma organizatori informē visus, kas pieteikušies. Visa informācija par sacensību vietu, piebraukšanu, naktsmītnēm u.t.t. būs atrodama LMSF mājas lapā, makšķerēšanas sporta sadaļā ne vēlāk kā 14 dienas pirms sacensībām.

Sacensību dalībnieki.

Sacensībās komandu skaits netiek ierobežots. Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā startē 5 sportisti.
Komandas pārstāvis, treneris, pieci dalībnieki un divi rezervisti jāpiesaka LMSF sekretariātā pa telefonu   29224086 vai ar e-mailu normundsETAsalmo.lv ne vēlāk kā 3 dienas pirms attiecīgā posma sacensību sākuma, vienlaicīgi iemaksājot dalības maksu, dalības maksu varēs iemaksāt arī uz vietas sacensību sekretariātā, komandas, kuras nebūs iemaksājušas dalības naudu par konkrēto sacensību posmu, pie izlozes netiks pielaistas. Komandām, kuras vēlas startēt visos posmos, reizē ar dalībnieku pieteikumu, bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms 1.kārtas sākuma jānomaksā dalības maksa par līdzdalību visos posmos 150 Ls apmērā, ko var iemaksāt arī bankas kontā. Saņēmējs LMSF, reģ. Nr. 40008023571, konta Nr. LV80UNLA0002200700445, AS SEB Banka.  Dalības maksa par līdzdalību tikai vienā posmā ir 50 Ls. LMSF sastāvā esošiem klubiem, kuri līdz 01.02.2011 būs nomaksājuši biedra naudu par 2011. gadu vai garantējuši tās nomaksu, dalības maksa par 3 sacensību posmiem ir 100 ls, par vienu posmu 35 ls.

Par dalībnieka maiņu jāpaziņo ne vēlāk kā 12 stundas pirms attiecīgās kārtas izlozes sākuma. Dalībnieki, kuri pieteikti kādas komandas sastāvā, čempionāta gaitā drīkst pārstāvēt tikai komandu, kurā viņi ir pieteikti. Komandas treneris līdzīgi kā rezervisti drīkst aizvietot vienu no dalībniekiem.

Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek pēc starptautiskajiem zemledus makšķerēšanas sacensību noteikumiem.
Makšķerēšana sacensību rajonā, ieskaitot rezerves joslu, dienu pirms sacensībām nav atļauta, par to atbildīgs ir organizators. Sportistam jābūt diviem karodziņiem, ar ko atzīmēt savus āliņģus, makšķerējot vienam no tiem jāatrodas uz ledus ne tālāk kā 50 cm no attiecīgā āliņģa, vienas komandas sportistiem jābūt vienādiem karodziņiem, uz kuriem būtu salasāms komandas nosaukums. Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā, kastē vai kādā citā traukā.
Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5m viens no otra. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti un vienu mormišku, kas nav lielāka par 10 mm un bez papildus svariņa. Sacensību laikā atstāt jebkādus priekšmetus (izņemot rezerves makšķerīšu konteineru – kasti, spainīti) uz ledus drīkst tikai sportista tiešā tuvumā (līdz 1 metram), uz ledus atstāts rezerves makšķerīšu konteiners nepilda karodziņa funkcijas. Sacensību beigās sportisti ievieto zivis organizatoru izsniegtā plastikāta maisiņā un, neizejot no sacensību sektora, nodod tiesnesim.

Sacensības notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. Dalībniekiem, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem, jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.
Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu!

Uzvarētāju noteikšana.
Par uzvarētāju individuālā vērtējumā kļūst sportists, kurš trīs sacensību posmos, vērtējot visu 6 sacensību kārtu rezultātus, kopā ieguvis mazāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst sportists, kuram lielāks noķerto zivju svars trīs posmos kopumā. Ja kādā no kārtām sportists nepiedalās, viņš saņem punktus, atbilstoši vietai, kas seko pēc pēdējās.
Komandu vērtējumā augstāko vietu iegūst komanda, kurai, skaitot trīs posmu kopvērtējumu, ir mazākā komandas dalībnieku vietu summa sektoros (vērtētas tiek visas kārtas). Vienādu punktu skaita gadījumā priekšroka ir komandai, kurai ir lielāks noķerto zivju svars trīs posmos kopumā. Protesti par konkrētās kārtas rezultātiem tiek pieņemti rakstiskā veidā pusstundu pēc visu rezultātu izlikšanas pie ziņojumu dēļa sacensību vietā, iemaksājot drošības naudu 20 Ls apjomā.

Uzvarētāju apbalvošana.
Labāko komandu apbalvo Latvijas čempionu kausu, tās dalībniekus, ieskaitot rezervistu un pārstāvi - ar medaļām, otrās un trešās vietas ieguvēju komandas un to dalībniekus apbalvo ar medaļām. Uzvarētājs individuālajā vērtējumā,  kā arī uzvarētāja komanda iegūst Latvijas 2011. gada čempiona titulu zemledus makšķerēšanā. Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā vērtējumā katrā posmā tiek apbalvoti ar organizatoru dāvātām balvām, pirmo trīs vietu ieguvēji čempionāta kopvērtējumā tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām.

LMSF valde

 

Apstiprināts 08.12.2010. LMSF valdes sēdē.