Dienas kārtība LMSF 2008. gada 17. decembra sēdei un priekšlikumi

LMSF valdes projekts 13.12.2009.

1. Par LMSF konferenci, biedra naudu un tās nomaksu un garantijas depozītiem

Priekšlikums.

Kārtējo LMSF atskaites - pārvēlēšanu konferenci sasaukt 2009. gada 7.maijā.

Visiem LMSF biedriem, kuri grib saglabāt savu dalību LMSF, mēneša laikā jāpaziņo LMSF valdei savas kontaktpersonas un viņu elektroniskās adreses.

Biedra naudu 2009. gadā saglabāt iepriekšējā gada līmenī – 100 Ls no kluba un 150 Ls no klubiem, kuri piedalās vairāk kā vienā veidā. Biedra nauda jānomaksā līdz 2009. gada 1. februārim. Faktūrrēķinus var saņemt valdē. Tie, kuri nomaksājuši biedra naudu, iegūst visas biedra tiesības, tai skaitā balstiesības konferencē. LR čempionātos viņiem ir 50% atlaide no dalības naudas.

Latvijas 2009. gada izlases komandu kandidāti vai klubi, kurus viņi pārstāv, iemaksā LMSF garantijas depozītu 100 Ls apmērā par katru kandidātu ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms termiņa, kurā jāiemaksā dalības nauda pasaules via Eiropas čempionātā. Depozīts tiks izmantots, lai segtu attiecīgā čempionāta dalības izdevumus. Ja kandidāts atsaka līdzdalību izlasē, depozīts netiek atmaksāts.

2. Par finansu disciplīnu 2009. gadam

Priekšlikums.

Gada sākumā katram darbības virzienam 2009.gadā tiks noteikta tāme, kuras ietvaros risināsies visa darbības finansēšana.

Atbildīgajiem par katru darbības virzienu H. Raciborskim (spiningošanas veidi), N. Grabovskim, A. Ziediņam (ziemas un vasaras makšķerēšana), Ā. Ūdrim ( karpu makšķerēšana), J. Stikutam (mušiņmakšķerēšana, pārvalde) līdz 15. janvārim jāsagatavo un jāiesūta valdei ieņēmumu – izdevumu tāmes.

Tāmes paraugi saņemami valdē pie J. Stikuta

Uz kārtējo finansējumu nevar pretendēt tie atbalsta virzieni, kuri 1 mēneša laikā nesniedz atskaiti vai nenorēķinās par iepriekš saņemto līdzekļu izmantošanu.

3. Par projektu pieteikumiem Zivju Fondā

Priekšlikums.

Līdz 15. janvārim visi iepriekš minētie atbildīgie sagatavo visa veida projektu pieteikumu plānu, ieskaitot katra projekta finansu pieprasījumu, izejot no apsvēruma, ka LMSF visus 2009.gada projektus pieteiks vienlaicīgi, vienā reizē gada sākumā. Projektu pieteikumu paraugi saņemami valdē pie J. Stikuta

4. Par Latvijas izlases sastāvu 2009. gada pasaules čempionātam zemledus makšķerēšanā.

Priekšlikums.

Līdz 15. janvārim N. Grabovskim sagatavot priekšlikumu par Latvijas delegācijas sastāvu un tāmi delegācijas līdzdalībai pasaules čempionātā.

5. Par Latvijas 2009. gada čempionātu zemledus makšķerēšanā

Priekšlikums.

Ņemot vērā to, ka ar 2009. gadu LMSF maina sacensību organizācijas kārtību un sacensības tiks organizētas balstoties uz kalendāro plānu, tāmi, sacensību noteikumiem un ielūgumiem, līdz 1. janvārim N. Grabovskis un A. Ziediņš kā atbildīgie par ziemas makšķerēšanu iesniedz valdei sacensību noteikumus, 2009. gada čempionāta zemledus makšķerēšanā tāmi, ielūguma un ielūdzamo klubu saraksta projektu.

Paskaidrojums. Ielūgumi tiks sūtīti LMSF un kluba – organizātora vārdā elektroniski visiem ieinteresētiem klubiem. Informācija tiks nosūtīta arī teritoriju apsaimniekotājiem, pašvaldībām, ministrijām, kontroles dienestiem. Tā saturēs tikai precizētas ziņas par sacensību laiku, vietu, kontakta personu un citu nepieciešamo informāciju. Dalībniekiem - arī informāciju par pieteikšanās kārtību, dalības maksas lielumu un nomaksas kārtību.

Klubi, kuri 2008. gadā veica dalības maksas iemaksu par 3 kārtām, ar attiecīgu norādi pārpalikušo daļu var izmantot 2009. gadā. Tas ir spēkā tikai attiecībā uz 2009. gada čempionātu.

6. Dažādi jautājumi.

Priekšlikumu nav.

Par reģionālo sacensību organizēšanu
Par jaunatnes iesaistīšanu un sacensību organizēšanu.
Par tiesnešiem.

6. Par valdes sēdi 2009.gada janvārī

Priekšlikums.

Kārtējo valdes sēdi organizēt 2009.gada 15. janvārī.