LR 2010. gada čempionāts makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri.

Printēt

NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis:
Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu makšķerēšanu ar pludiņa makšķeri un noteiktu labākos Latvijas sportistus šajā makšķerēšanas sporta disciplīnā.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 3 posmos, pa 2 kārtām katrā posmā:

1. posms 15.- 16.05.2010. Venta,  organizētājs - SIA SALMO
2. posms 10.- 11.07.2010. Ādaži, privātais dīķis organizētājs - SALMO (?)
3. posms 18.- 19. 09. 2010. Vangaži, privātais dīķis, organizētājs - SALMO

Sacensību dalībniekiem atļauts sacensību vietā trenēties, treniņi jāpārtrauc ne vēlāk kā plkst. 21.00 vienu dienu pirms sacensību sākuma. Sacensību dienās sacensību zonās atļauts ieiet tikai sacensību laikā.

Pirmais posms. Organizētājs – SIA Salmo.
Pirmā posma 1. kārta notiek Ventas upē 15.05.
Dalībnieku pulcēšanās – 14.05.2010. līdz 20:00 ( vieta tiks paziņota piesakoties) Sacensību atklāšana un izloze – 15.05.2010. 11.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 12.00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 12.00 – 14.00;
Makšķerēšanas sākums - 14.00;
Makšķerēšanas beigas - 17.00;
Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.

Pirmā posma 2. kārta notiek  Ventas upē.16.05.2010.
Pārstāvju sanāksme 2. kārtas izlozei - 9.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 10:00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 10:00 – 11:55;
Makšķerēšanas sākums - 12:00;
Makšķerēšanas beigas - 15:00;
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 15.00 – 17.00;
Sacensību rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums - 17.00

Otrs posms. Organizētājs - SIA SALMO (?)
Pieteikšanās pie organizatoriem
Otrā posma 1. kārta notiek Ādažos privātā dīķī, dalībnieku pulcēšanās vieta tiks paziņota piesakoties.
Dalībnieku pulcēšanās - 10.00 – 11.00
Sacensību atklāšana un izloze - 11.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 12.00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 12.00 – 14.00;
Makšķerēšanas sākums - 14.00;
Makšķerēšanas beigas - 17.00;
Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.

Otrā posma 2. kārta notiek turpat.
Pārstāvju sanāksme 2. kārtas izlozei - 9.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 10:00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 10:00 – 11:55;
Makšķerēšanas sākums - 12:00;
Makšķerēšanas beigas - 15:00;
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 15.00 – 17.00;
Sacensību rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums - 17.00

Trešais posms. Organizētājs – SIA SALMO
Dalībnieku tikšanās , reģistrācijas un izlozes vieta tiks paziņota piesakoties.
Trešā posma 1. kārta notiek 18. septembrī Vangažu privātā dīķī
Dalībnieku pulcēšanās - 10.00 – 11.00
Sacensību atklāšana un izloze - 11.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 12.00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 12.00 – 14.00;
Makšķerēšanas sākums - 14.00;
Makšķerēšanas beigas - 17.00;
Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.

Trešā posma 2. kārta notiek 19. septembrī turpat. Pārstāvju sanāksme 2. kārtas izlozei - 9.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 10:00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 10:00 – 11:55;
Makšķerēšanas sākums - 12:00;
Makšķerēšanas beigas - 15:00;
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 15.00 – 17.00;
Sacensību rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums - 17.00

3. Sacensību dalībnieki.

Latvijas čempionāts makšķerēšanā ar pludiņu ir atklātas sacensības, kurās, iepriekš savlaicīgi piesakoties, drīkst piedalīties neierobežots skaits jebkuras citas valsts komandu un individuālo dalībnieku (dalībnieku skaita ierobežojumi iespējami tikai tad, ja ūdenstilpnes krasts neļauj izvietot lielāku skaitu dalībnieku). Pieteikšanās pa mob. telefonu 29517507 (vai N.Grabovskis, mob.tel. 29224086)
Sacensībās piedalās komandas 5 dalībnieku sastāvā, kā arī individuālie dalībnieki. Ja kādā no sacensību kārtām piedalās 5 vai vairāk individuālie dalībnieki, tad viņi tiek apvienoti komandās.

Makšķerēšanas sporta popularizācijai jebkuram sacensību dalībniekam ir tiesības vienu sezonu, LČ makšķerēšanā ar pludiņu, startēt individuāli, bez komandas, šāda iespēja jebkuram LČ dalībniekam tiek dota tikai vienu reizi LČ vēsturē. Dalībnieks, kurš čempionātu uzsācis kā individuāli startējošais, drīkst pievienoties tikai komandai, kura nav startējusi iepriekšējās kārtās.
Komandas maksā sacensību dalības maksu 150 Ls par visiem trim posmiem kopā, jeb 50 latus par katru sacensību posmu atsevišķi, individuālie sacensību dalībnieki maksā dalības maksu 15 latus par katru sacensību posmu atsevišķi. Dalības maksu var iemaksāt skaidrā naudā vai bankas kontā. Saņēmējs: LMSF (Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. LV80UNLA0002200700445, AS SEB Banka.
Komandas un individuālie dalībnieki tiek pieteikti ne vēlāk kā 5 dienas pirms sacensību kārtējā posma pie attiecīgā posma organizētāja. Komandas un individuālie dalībnieki, kuri nebūs veikuši iepriekšēju pieteikšanos, pie sacensībām netiks pielaisti. Sportisti, kas ir startējuši kādā no posmiem vienas komandas sastāvā, nedrīkst čempionāta laikā pāriet uz citu komandu, bet drīkst startēt individuāli. Komandām, pilnā sastāvā, un individuālajiem dalībniekiem jāpiedalās obligātajā treniņā dienu pirms sacensību sākuma. Komandas, kuras ir pieteikušās, bet neierodas uz startu, tiek sodītas ar soda naudu 20 Ls apmērā par katru izlaisto posmu vai kārtu, individuālie dalībnieki, par neierašanos uz obligāto treniņu, tiek sodīti ar naudas sodu 10 latu apmērā un netiek pielaisti pie sacensību nākošās kārtās.

4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek pēc CIPS makšķerēšanas sacensību noteikumiem un pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs.

5. Uzvarētāju noteikšana.
Par Latvijas čempionu komandu vērtējumā makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri kļūst komanda, kas triju posmu kopvērtējumā ieguvusi mazāko dalībnieku vietu summu.
Vienādas vietu summas gadījumā uzvar komanda, kuras kopējais loms 3 posmos ir lielāks. Vienāda loma svara gadījumā uzvar komanda, kas ieņēmusi augstāku vietu pēdējā posmā.
Individuālajā vērtējumā par Latvijas čempionu kļūst sportists, kurš trīs posmu kopvērtējumā ieguvis mazāko vietu kopsummu. Vienādas vietu summas gadījumā uzvar sportists, kam lielāks loms trīs posmu kopvērtējumā.

6. Apbalvošana.
Sacensību uzvarētāja komanda tiek apbalvota ar ceļojošo kausu, un medaļām.
Otrās un trešās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar attiecīgās pakāpes medaļām.
Individuālajā vērtējumā pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām.
Katrā posmā individuālie uzvarētāji tiek apbalvoti ar posma rīkotāju piemiņas balvām. .

LMSF valde


Apstiprināts 24.03.2010. LMSF valdes sēdē.