LMSF

 

LR 2006. gada čempionāts makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri.
NOLIKUMS

 

1. Sacensību mērķis:
Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu makšķerēšanu ar pludiņa makšķeri un noteiktu labākos Latvijas sportistus šajā makšķerēšanas disciplīnā.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 3 posmos, pa 2 kārtām katrā posmā:
1. posms 20- 21.maijā Ventā; organizētājs SIA Salmo
2. posms 15. – 16.jūlijā Vējupē; organizētājs -
3. posms 12. - 13.augustā Daugavā; organizētājs -
Sacensību dalībniekiem atļauts sacensību vietā trenēties, treniņi jāpārtrauc ne vēlāk kā plkst. 21.00 vienu dienu pirms sacensību sākuma. Sacensību dienās sacensību zonās atļauts ieiet tikai sacensību laikā.
Čempionāta galvenais tiesnesis – Zigismunds Sipko

Pirmais posms. Organizētājs – SIA Salmo.
Posma galvenais tiesnesis -
Pieteikšanās pa telefonu 9517507 līdz 15.maijam.
Pirmā posma 1. kārta notiek 20. maijā Ventas upē.
Dalībnieku pulcēšanās - 10.00 – 11.00 ( vieta tiks paziņota piesakoties)
Sacensību atklāšana un izloze - 11.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 12.00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 12.00 – 14.00;
Makšķerēšanas sākums - 14.00;
Makšķerēšanas beigas - 17.00;
Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.

Pirmā posma 2. kārta notiek 21. maijā Ventas upē.
Pārstāvju sanāksme 2 kārtas izlozei - 7.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 7.30;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 7.30 – 9.30;
Makšķerēšanas sākums - 9.30;
Makšķerēšanas beigas - 12.30;
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 12.30 – 14.00;
Sacensību rezultātu paziņošana; uzvarētāju apbalvošana; sacensību noslēgums - 14.00

Otrs posms. Organizētājs –
Posma galvenais tiesnesis -
Pieteikšanās pa telefonu 9517507 līdz 15.maijam.
Otrā posma 1. kārta notiek 15.jūlijā Vējupē.
Dalībnieku pulcēšanās - 10.00 – 11.00 ( vieta tiks paziņota piesakoties)
Sacensību atklāšana un izloze - 11.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 12.00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 12.00 – 14.00;
Makšķerēšanas sākums - 14.00;
Makšķerēšanas beigas - 17.00;
Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.

Otrā posma 2. kārta notiek 16.jūlijā Vējupē.
Pārstāvju sanāksme 2 kārtas izlozei - 7.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 7.30;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 7.30 – 9.30;
Makšķerēšanas sākums - 9.30;
Makšķerēšanas beigas - 12.30;
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 12.30 – 14.00;
Sacensību rezultātu paziņošana; uzvarētāju apbalvošana; sacensību noslēgums - 14.00

Trešais posms. Organizētājs – PBLMS
Pieteikšanās pa telefonu 9243421 līdz 03. augustam.
Trešā posma 1. kārta notiek 12.augustā Daugavā, Lucavsalā.
Dalībnieku pulcēšanās - 10.00 – 11.00 ( vieta tiks paziņota piesakoties)
Sacensību atklāšana un izloze - 11.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 12.00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 12.00 – 14.00;
Makšķerēšanas sākums - 14.00;
Makšķerēšanas beigas - 17.00;
Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.

Trešā posma 2. kārta notiek 12.augustā Daugavā, Lucavsalā.
Pārstāvju sanāksme 2 kārtas izlozei - 7.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 7.30;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 7.30 – 9.30;
Makšķerēšanas sākums - 9.30;
Makšķerēšanas beigas - 12.30;
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 12.30 – 14.00;
Sacensību rezultātu paziņošana; uzvarētāju apbalvošana; sacensību noslēgums - 14.00

3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 5 dalībnieki un 1 rezervists Mazāks dalībnieku skaits par 5 netiek pieļauts.
Komandas, kas pārstāv klubus, kuri ir nomaksājušas LSMF ikgadējo biedra maksu par 2006.gadu, no dalības maksas ir atbrīvotas.
Pārējās komandas maksā sacensību dalības maksu 30 Ls par visiem trim posmiem kopā. Dalības maksu var iemaksāt arī bankas kontā. Saņēmējs: LMSF (Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. LV80UNLA0002200700445, SEB Latvijas Unibanka.
Komandas sastāvs tiek pieteikts ne vēlāk kā 3 dienas pirms sacensību kārtējā posma pie attiecīgā posma organizētāja. Komandas, kuras nebūs veikušas iepriekšēju pieteikšanos, pie sacensībām netiks pielaistas. Sportisti, kas ir startējuši kādā no posmiem vienas komandas sastāvā, nedrīkst čempionāta laikā pāriet uz citu komandu.

4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek pēc CIPS makšķerēšanas sacensību noteikumiem un pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs.

5. Uzvarētāju noteikšana.
Par Latvijas čempionu komandu vērtējumā makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri kļūst komanda, kas triju posmu kopvērtējumā ieguvusi mazāko dalībnieku vietu summu.
Vienādas vietu summas gadījumā uzvar komanda, kuras kopējais loms 3 posmos ir lielāks. Vienāda loma svara gadījumā uzvar tā komanda, kas ieņēmusi augstāku vietu pēdējā posmā.
Individuālajā vērtējumā par Latvijas čempionu kļūst sportists, kurš trīs posmu kopvērtējumā ieguvis mazāko vietu kopsummu. Vienādas vietu summas gadījumā uzvar sportists, kam lielāks loms trīs posmu kopvērtējumā.

6. Apbalvošana.
Sacensību uzvarētāja komanda tiek apbalvota ar ceļojošo kausu, un medaļām.
Otrās un trešās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar attiecīgās pakāpes medaļām.
Individuālajā vērtējumā pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām.
Katrā posmā individuālie uzvarētāji tiek apbalvoti ar posma rīkotāju piemiņas balvām.