LMSF

 

LR 2006. gada čempionāts lašu makšķerēšanā.
NOLIKUMS

 

1. Sacensību mērķis:
Makšķerēšanas popularizācija. Pieredzes apmaiņa un 2006.gada labāko komandu un makšķernieku noteikšana lašu un taimiņu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek divos posmos Ventas upē licencētās makšķerēšanas posmā. 1. posma sacensības notiek 2006. gada 22.aprīlī. Pulcēšanās vieta: Kuldīgā, stāvlaukumā Rīgas pusē pie vecā Ventas tilta 22.aprīlī ne vēlāk kā līdz 6:00, sacensību sākums 7:00
2.posma sacensības notiek 2006.gada 29.aprīlī . Ierašanās pulcēšanās vietā 29.aprīlī līdz plkst 6:00, sacensību sākums 7:00
Čempionāta organizētājs: SIA „SALMO”, atbildīgais Guntis Kārkliņš, galvenais tiesnesis: Guntis Kārkliņš 9243421

3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas, to sastāvā 5 dalībnieki (bet ne mazāk par 4 dalībniekiem). Dalības maksa komandai 10.- Ls, tā jāiemaksā piesakoties. LMSF sastāvā esošo klubu komandas no dalības maksas ir atbrīvotas ( 2 komandas no katra kluba). Komandai jāiemaksā par katru dalībnieku licences cena 10 Ls. (piesakoties var pasūtīt arī pusdienas, to cena 5 Ls) Iepriekšēja pieteikšanās (ieskaitot vārdisko sastāvu), LMSF (9517507, jst@fishing.lv) līdz 19. aprīlim vai pie galv. tiesneša G. Kārkliņa.
Izmaiņas komandas vārdiskā sastāvā var pieteikt ne vēlāk kā sacensību iepriekšējā dienā, zvanot galvenajam tiesnesim.
Gadījumā, ja pieteikušos dalībnieku skaits ir lielāks, nekā licenču skaits, priekšrocība ir LMSF klubu komandām un tām komandām, kuras piedalās abos posmos.

4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem Latvijas Republikas ūdenstilpēs un licencētās makšķerēšanas noteikumiem, kuri spēkā attiecīgajā ūdenstilpē. Makšķerēšanas ilgums 8 stundas. Dalībnieki drīkst brīvi pārvietoties visā licencētās makšķerēšanas posmā (B zonā).
Dalībniekiem izmantot citas personas jebkuru palīdzību makšķerēšanas laikā ir aizliegta. Makšķerēt atļauts ar spiningu vai mušiņmakšķeri, lietojot tikai mākslīgās ēsmas. Katrs makšķernieks drīkst paturēt tikai vienu noteikumiem atbilstoši taimiņu vai lasi. Paturot noķerto zivi, makšķerēšana nekavējoties ir jāpārtrauc un par paturēto zivi un tās garumu nekavējoties jāpaziņo tiesnesim. Dalībnieks sacensību laikā pamest ūdenstilpi drīkst tikai ar tiesneša ziņu.

5. Uzvarētāju noteikšana.
Katrā posmā tiek noteikti individuālie uzvarētāji un katra dalībnieka vieta.
Individuālajā vērtējumā par uzvarētāju tiek atzīts dalībnieks ar lielāko loma svaru, pārējās vietas sadalās atbilstoši loma svaram. Katrā posmā dalībnieks iegūst punktus atbilstošus posmā iegūtajai vietai (1 punkts par 1.vietu, 2 – par otro vietu, utt). Dalībnieki, kuri dala vietas, iegūst vienādu punktu skaitu, kurš atbilst vidējai no dalītajām vietām. Dalībnieks, kurš kādā posmā nepiedalās, iegūst punktus, atbilstošus pēdējai vietai, +2 punkti. Čempionāta uzvarētāji un labākie individuālajā un komandu vērtējumā tiek noteikti abu posmu kopvērtējumā.
Komandu vērtējumā augstāko vietu iegūst komanda, kuras dalībnieki divu posmu summā ir ieguvuši mazāko vietu punktu summu.
Individuālajā vērtējumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš abos sacensību posmos kopā ir ieguvis mazāko punktu skaitu.
Visos gadījumos, ja punktu skaits ir vienāds, vietu kopvērtējumā nosaka pēc loma kopējā svara.

6. Apbalvošana.
Katrā posmā pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.
Čempionāta uzvarētājs individuālajā vērtējumā izcīna Latvijas čempiona nosaukumu, pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar attiecīgām medaļām un piemiņas balvām.
Komandas, kuras ieguvušas pirmās trīs vietas, tiek apbalvotas ar kausiem, to dalībnieki ar attiecīgām medaļām.