Mušiņmakšķerēšanas festivāls un 2010. gada Latvijas čempionāts mušiņmakšķerēšanā

Printēt

NOLIKUMS


Siguldas rajona karte
Festivāls

1.Vieta, laiks, vadība
Festivāls notiek 2010. gada 25.septembrī Siguldā, Gaujas krastos un upē.
Pulcēšanās 25. septembrī 07:30 – 08:30 Siguldā, Barontēva pļavā (pie bijušās viesnīcas „Senleja”).
Festivāla un sacensību organizātori – Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija un Rīgas Mušiņmakšķernieku klubs.

2. Festivāla dalībnieki
Festivāla dalībnieki, kuri vēlās izmantot iespēju mācīties kā arī izmantot ēdināšanas pakalpojumus, piesakās festivāla norises vietā un samaksā dalības maksu.
LR čempionāta sacensību dalībniekiem dalības maksa 25,- Ls .
Festivāla dalībniekiem dalības maksa 10, - Ls
Jauniešiem līdz 16 g. v. dalības maksa 10,- Ls
Dalības maksā visiem ir ietverta arī maksa par ēdināšanu.
Skatītāju klātbūtne - bezmaksas.

3. Festivāla programma
Līdz 8.30 - dalībnieku reģistrācija, sacensību makšķerēšanas zonu izloze,
8.30 – brokastis,
9.00 – festivāla atklāšana,
9.15 – LR čempionāta sacensību dalībnieku un tiesnešu izbraukšana uz sacensību zonām,
10.00 – starts čempionāta sacensību dalībniekiem, festivāla dalībniekiem un viesiem mācības un paraugdemonstrējumi FFFE sertificētu instruktoru vadībā,
13.30 – pusdienu pārtraukums, sacensību dalībniekiem makšķerēšanas zonu maiņa,
14:00 - sacensību turpinājums,
14.30 – FFFE sertificētu instruktoru mācību programma,
16.30 – festivāla dalībnieku sacensības,
17.00 – LR čempionāta sacensību beigas,
18.00 – uzvarētāju apbalvošana,
18.00 – vakariņas, festivāla noslēgums.

Mācības un demonstrējumi.
10.00 -17.00 - Mušiņmakšķerēšanas metieni sarežģītos apstākļos.
Riņķa metieni un to pielietojums.
Metieni ar divrocīgo kātu.
Festivāla dalībnieku sacensības.


LR čempionāta sacensības

1.Vieta, laiks, vadība
LR čempionāta mušiņmakšķerēšanā sacensības notiks 2010. gada 25. septembrī Gaujas upē.
Pulcēšanās 25. septembrī līdz plkst. 8:30 Siguldā, Gaujas krastā Barontēva pļavā pie bijušās viesnīcas “Senleja”, festivāla norises vietā. Izbraukšana uz sacensību zonām 09:15.
Sacensības risināsies no 10.00 līdz 17:00 Gaujas upē, 10 sektoros, izvietotos augšpus Siguldai. Sacensību laiks var tikt precizēts atkarībā no laika apstākļiem. Pirmā kārta 10:00 - 13:00, otrā kārta 14:00 -17:00
I.kārtas un II. kārtas sākuma un beigu laiki var tikt nedaudz mainīti sacensību dienā.

Sacensību organizātori – Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija un Rīgas Mušiņmakšķernieku klubs.
Sacensību galvenais tiesnesis - V. Rozentāls, mob. tel 29159593

2.Sacensību dalībnieki
Par sacensību dalībnieku var kļūt jebkurš makšķernieks (arī ārvalstu), kurš līdz 23.septembrim ir pieteicies līdzdalībai sacensībās un samaksājis attiecīgo dalības maksu. Sasniedzot dalībnieku skaitu 40, sacensību dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta. Reģistrēties var LMSF pa mob. tel. 29517507, vienlaicīgi nomaksājot dalības maksu, to var ieskaitīt LMSF kontā: Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija, reģ. Nr. 40008023571, SEB Banka, bankas kods UNLALV2X, konta Nr. LV80UNLA0002200700445. Par reģistrētu uzskata tikai dalībnieku, kurš savlaicīgi ir samaksājis dalības maksu.

Sacensību dalībnieki saņem sacensību emblēmas un numurus, kas piestiprināmi pie apģērba redzamā vietā un nēsājami visu sacensību laiku kā arī ēdināšanas vietā.
Dalībniekiem atbilstoši Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs ir jābūt derīgai makšķerēšanas kartei kā arī uztveramajam tīkliņam.

3.Sacensību noteikumi
Sacensības tiek organizētas pēc principa “Ķer un atlaid”, un tās notiek saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs.
Atļauts makšķerēt no krasta vai brienot pa upi.
Atļauts izmantot jebkuras klases mušiņmakšķeri, kas aprīkota ne vairāk kā ar divām mākslīgajām mušām.
Katram sacensību dalībniekam obligāti ir jābūt uztveramajam tīkliņam.
Makšķerēšanas sacensības notiek divās kārtās. Sacensību dalībnieki tiek sadalīti pa speciāliem iepriekš norobežotiem sektoriem, kas tiek izlozēti pirms sacensību sākuma. Izlozēti tiek sektori abām kārtām.
Uz saviem ielozētajiem sektoriem sacensību dalībnieki dodas, izmantojot jebkuru transporta līdzekli (izņemot ūdens).

4.Loma reģistrēšana
Dalībniekam zivs līdz sektora tiesnesim ir jānogādā uztveramajā tīkliņā, iespējami ilgi to turot uztveramajā tīkliņā un ūdenī. Zivju reģistrēšanu veic sektora tiesnesis, īpašā protokolā fiksējot katras zivs garumu un laiku, kad tā noķerta. Pēc tam zivs tiek atlaista ūdenī. Dalībnieks to apstiprina ar parakstu.

5.Vērtēšana un uzvarētāju noteikšana
Vērtē lomus, kuri uzrādīti un piereģistrēti pie zonas tiesnešiem - I. kārtā no 10.00 līdz 13.00 , II. kārtā no 14.00 līdz 17.00
Reģistrē zivis atbilstoši Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, alatas - sākot no 20 cm. Auslejas, vīķes nereģistrē.
Uzvar dalībnieks, kura loma garums (cm) vislielākais. Vienāda rezultāta gadījumā uzvar dalībnieks, kura lomā mazāks zivju skaits.
Ja arī tad rezultāts ir vienāds, augstāku vietu ieņemtas tas, kurš lomu izvilcis ātrāk (fiksēts tiesneša protokolā).
Pirmās vietas ieguvējs iegūst LR čempiona nosaukumu mušiņmakšķerēšanā. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņem attiecīgas medaļas un sponsoru balvas.

Atsevišķi tiek noteikts uzvarētājs starp Rīgas Mušiņmakšķernieku kluba biedriem. Ceļojošo balvu “Sudraba spura“ saņem kluba biedrs, kurš ir piedalījies sacensībās un makšķerējis visveiksmīgāk.

Dalībnieki personīgi ir atbildīgi par savu drošību!Festivāla un LR čempionāta sponsori un atbalstītāji:
- SIA Salmo

Rīgas Mušiņmakšķernieku klubs
LMSF

Apstiprināts 05.08.2010. LMSF valdes sēdē.