LR 2009. gada čempionāts spiningošanas divcīņā (ar kastinga elementiem).
NOLIKUMS

Sacensību mērķis.
Makšķerēšanas sporta popularizācija.
Pieredzes apmaiņa.
2009. gada labāko LR sportistu un komandu noteikšana spiningošanas divcīņā (spiningošanā un mērķī mešanā).

Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2009.g. 19.septembrī Talsu raj. Mērsragā, Engures ezerā.
Organizētājs: Mērsraga pagasta pašvaldība.
Pārstāvju pulcēšanās un dalībnieku reģistrācija Engures ezera laivu bāzē "Mazsaliņa" 18.09. 2009. līdz plkst 19:00. Laivu izloze notiks 18.septembra vakarā plkst 20:00.
Dalībniekiem, kuri pieteikušies, bet nokavēs izlozi, to izdarīs tiesnešu kolēģija. Visu dalībnieku ierašanās ne vēlāk kā 19.septembrī. plkst 4:30.
Sacensības praktiskā spiningošanā notiks 19.septembrī, starts - 06:00, finišs - 13:00, mērķī mešanā - sākot no 12:00 līdz 16:00 bāzē.
Galvenais tiesnesis: Ivars Indruškevičs (Mērsrags)

Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 4 dalībnieki.
Komanda, neatkarīgi no dalībnieku skaita, piesakoties iemaksā dalības naudu 30 Ls. LMSF sastāvā esošo klubu komandas maksā 50% ( 2 komandas no katra kluba un tikai gadījumā , ja tās piesakās līdz noteiktajam termiņam). Dalības priekšrocības ir komandām, kuras pārstāv LMSF klubus.
Komandas sastāvā drīkst startēt arī jaunieši un sievietes, taču individuālā vērtējumā viņi startē starp vīriešiem (vai sievietēm) un tiek vērtēti tikai attiecīgajā konkurencē.

Pieteikumi.
Sacensībās tiek pielaistas tikai komandas , kuras ir iepriekš pieteikušās. Iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu 29-517507, , saskaņojot dalības maksas apmaksu līdz 11.septembrim. Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz tiesnešu kolēģijai sacensību vietā 18.09.2006. līdz plkst 20.00

Sacensību noteikumi.
Sacensības spiningošanā notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem Latvijas Republikas ūdenstilpēs.
Spiningojot atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju - vizuli. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas aizliegts.
Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ var tikt noteikts cits sākuma laiks. Dalībnieka rezultāts praktiskā spiningošanā, ja viņš pēc noteiktā finiša laika neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Dalībnieks, kurš lomā uzrāda aizliegtas zivis , tiek diskvalificēts. Spiningošana notiks no laivas ( 1 vai 2 dalībnieki vienā laivā)

Engures ezers ir aizaudzis zālēm, tā vidējais dziļums ir 1,0 m. Lomos parasti ir līdakas un asari, ( līdaku mērīšanai ieteicams līdzi ņemt arī kādu mērrīku , lai varētu pārbaudīt 50 cm). Populārākie vizuļi - rotiņi. Pēc praktiskās spiningošanas notiek sacensības spiningošanas metienu precizitātē (Ārenberga mērķis, 7.5 G svariņš). Mērķī mešanā maksimāli iespējams iegūt 100 p (atbilst 5 kg zivju).
Dalībnieku ievērībai! Par drošības noteikumu ievērošanu spiningojot, katrs dalībnieks atbild tikai pats personīgi.

Uzvarētāju noteikšana.
Tiek noteiktas labākās komandas un individuāli labākie starp vīriešiem un sievietēm (vērtēšana starp sievietēm notiks tikai gadījumā, ja sacensībās piedalīsies vismaz 5 dalībnieces). Uzvar komanda, kuras dalībnieki kopā ir ieguvuši lielāko punktu skaitu, pie tam komandas vērtējumā tiek ieskaitīts komandas dalībnieka loms tikai līdz 5 kg kopsvarā. Individuāli uzvar dalībnieks, kurš uzrādījis lielāko punktu skaitu abās disciplīnās kopā. Vērtējot lomu, dalībnieks par katriem loma 50 gramiem saņem 1 punktu ( 5 kG - 100 punkti). Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroku iegūst sportists ( vai komanda), kura lomā ir mazāks zivju skaits.

Apbalvošana.
Komanda, kas izcīnījusi pirmās trīs vietas, tiek apbalvota ar kausiem, to dalībnieki ar medaļām. Sportisti, kas izcīnījuši 1. vietu individuālajā vērtējumā vīriešu un sieviešu grupās, iegūst Latvijas čempiona nosaukumu, pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām.
PIEZĪME. Komandām nepieciešams savlaicīgi un patstāvīgi parūpēties par nakstmītni vai pārnakšņošanu uz vietas (teltīs). Back