CIPS FIPS_mouche FIPSed


Biedrība "Latvijas makšķerēšanas sporta federācija" ir vadošā organizācija makšķerēšanas sportā Latvijā.
LMSF darbojas no 1964.gada, Latvijas Republikas Sabiedrisko organizāciju reģistrā tā bija reģistrēta 1993.gada 30. jūnijā, bet no 2005.gada 25. janvāra LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā biedrība ar reģistrācijas Nr40008023571, tās statūtus var redzēt internetā. LMSF galvenais uzdevums ir koordinēt šo sporta veidu valstī un organizēt valsts čempionātus, kā arī rūpēties par Latvijas līdzdalību starptautiskās organizācijās un to organizētajos pasākumos.

LMSF atbilstoši statūtiem un Nolikumiem regulāri organizē valsts čempionātus sekojošos sporta veidos (2015. gada kalendārs pielikumā) :

Sacensības gandrīz visos veidos risinās pēc ICSF un CIPS noteikumiem. Adaptēti mūsu apstākļiem ir tikai noteikumi mušiņmakšķerēšanā un makšķerēšanā jūrā. Sacensības tautas klasē parasti notiek pēc vienkāršotiem noteikumiem.
No 2005.gada nenotiek sacensības kastingā, no 2007.gada lašu makšķerēšanā. Kastingā noteikumus var atrast starptautiskās federācijas mājas lapā.

LMSF no 26.05.2001. ir CIPS (Confederation Internationale de la Peche Sportive) sastāvā. ICSF jau ilgu laiku ir GAISF sastāvā, bet no 24.11.2002., kad GAISF Ģenerālā asambleja Kolorado-Springsā savā sastāvā par biedru uzņēma arī CIPS, visi LMSF ietvaros kultivētie veidi ir atzīti augstākā līmeņa starptautiskajās starpvalstu organizācijās.
2009. gada martā GAISF, ka tiek uzskatīta par jumta organizāciju gan olimpisko, gan neolimpisko sporta veidu starptautiskajām federācijām, mainīja savu nosaukumu un tagad tās oficiālais nosaukums ir Sport Accord.
LMSF ir Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas atzītā (atzīšanas apliecība Nr.30) sporta federācija, kura Latvijā koordinē makšķerēšanas sportu. Apliecinājumu tam var atrast Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā, bet atzīšanas apliecību var redzēt arī LMSF lapā, gan IZM Sporta pārvaldes lapā.

LMSF sastāvā ir tikai juridiskas personas. LMSF sastāvs katru gadu ir mainīgs - lai iestātos jāiesniedz iesniegums un jānomaksā biedra nauda par kārtējo gadu, kura tiek maksāta vai nu kopā ar dalības naudu kādā čempionātā, vai arī atsevišķi. Biedra nauda ir proporcionāla komandu līdzdalībai čempionātos, pamatsumma, ja LMSF biedrs ar 1 komandu piedalās vienā LR čempionātā, ir EUR 30. Ja biedra nauda par kārtējo gadu nav nomaksāta līdz 1. martam, biedrs zaudē balstiesības kopsapulcē, ja tā nav nomaksāta vienu gadu, biedrs skaitās izstājies no LMSF.


LMSF valde, kura ievēlēta LMSF kopsapulcē 2011.gada maijā Rīgā, papildināta 2013.gada 20.martā un 2014.gada 5.martā Rīgā, ir sekojošā sastāvā:
 • Gundars Kurzemnieks -prezidents
 • Jānis Stikuts - viceprezidents, tel. 29517507,
 • Normunds Grabovskis,
 • Raimonds Vaišļa,
 • Māris Bērziņš,
 • Jevgēnijs Grigorjevs,
 • Agris Rudzāns,
 • Harijs Raciborskis,
 • Miervaldis Bērziņš,
 • Ivans Daņilovs,
 • Jānis Stabulnieks - revidents
Prezidentam un viceprezidentam ir tiesības pārstāvēt biedrību vienpersoniski, pārējiem valdes locekļiem kopā ar 2 citiem valdes locekļiem. LMSF biroja adrese ir Vārves ielā 8, Rīga, LV-1067, e-pasta adrese: jst@fishing.lv, tel. 29517507


LMSF kārtējai kopsapulcei jānotiek 2015.gada martā. Valdes sastāvs ir redzams arī nākamajā lapā. Pašreizējās valdes pilnvaru laiks ir līdz 2015.gada 20.martam.
Pārējā aktuālā informācija parasti ir atrodama jaunumu lapā.

LMSF reģistrē Latvijas rekordzivis


LMSF ģenerālsponsors 2014.gadā


Back