Makšķerēšana Latvijā
Vietas

Jauns blogs

Jaunais blogs ir mans kārtējais mēģinājums iedzīvināt jau pirms 10 gadiem www.fishing.lv publiskotu ideju. Proti, modernie datoru, programmu un arī cilvēku resursi kā arī tendences televīzijas attīstībā, kad internets saplūst ar TV un veidojas tā dēvētā TV 2.0, ļauj jau šobrīd realizēt domu, ka vienā vietnē var izvietot videoklipus, kas vienā resurspunktā parādītu un popularizētu vietas, kuras Latvijā ir pieejamas makšķerniekiem. Gan vietējiem, gan mūsu ārzemju draugiem.

Vietni iecerēts veidot ar makšķernieku un vietu apsaimniekotāju aktīvu līdzdalību. Tajā centīsimies parādīt aktuālāko videoinformāciju, kuru mums būs izdevies iegūt gan no publiskām, gan privātām ūdenstilpēm. Rēķinos ar to, ka šobrīd šādas informācijas fragmentus var atrast daudzos resurspunktos. Tieši informācijas izkliede padara to grūti pieejamu tiem, kas par vēlas atrast aktuālu un kaut cik visaptverošu informāciju - kurp doties un ar kādiem apstākļiem un servisu būs jāsastopas izvēlētajā vietā. Šobrīd šis ir pirmais ieraksts, vietne uzsāk savu dzīvi eksperimentālā režīmā, tikai, lai uzskatāmi parādītu, kā šis projekts varētu izskatīties nākotnē.

Bloga forma ir izvēlēta tāpēc, ka vietne iecerēta kā publiska makšķernieku dienasgrāmata, kurā katrs (par to vēl notiks domu apmaiņa) var atainot visu, ko uzskata par tēmai atbilstošu un lietderīgu. Savukārt, citiem tiek dota iespēja tiešsaistē ar komentāru izteikt savu viedokli par attiecīgo vietu. Par iespējām iesaistīties diskutēsim atsevišķi. Saprotams, sākuma stadijā ar savām idejām, priekšlikumiem un reāla darba ieguldījumu iesaistīties var jebkurš entuziasts, gaidīti ir visi. Jāņem vērā tikai, ka starta etapā viss notiks, kā saka, uz iekšējo resursu bāzes. Nav izslēgts, laika gaitā viss var mainīties, attiecīgu ideju un iespēju netrūkst. Mans moto vienmēr bijis, - labi darbi vienmēr tiek novērtēti.
Otrdiena 03 Janvāris 2012 06:43