Par sacensībām spiningošanā no laivas

Lai gan LMSF lēmumu pieņemšanā jau labu laiku piedalos tikai kā RMMB pārstāvis, tomēr sekoju tam, kas notiek šajā biedrībā un kā biedrs jūtos līdzatbildīgs par notiekošo.
Šobrīd sarunas grozās ap Latvijas spiningotāju rezultātiem PČ spiningošanā no laivas Krievijā, proti, pēdējo vietu komandu vērtējumā. Analīze prasīs laiku, par notikušo spriežu diezgan virspusēji, tikai ievērojot kailus čempionāta protokola ierakstus un savu iepriekšējo pieredzi.

Latvijas izlases rezultāts, proti, pēdējā vieta 12 komandu konkurencē liek man publiskai apspriešanai piedāvāt vienu būtisku jauninājumu. Tā būtība - būtu jāizslēdz no Latvijas sacensību noteikumiem pants, ka tiek vērtētas tikai MN atbilstošās zivis. Būtu jāvērtē visas plēsīgās zivis un ar jebkuru garumu.

Latvijas izlases pieticīgais rezultāts liek man publiskai apspriešanai piedāvāt vienu būtisku priekšlikumu. Tā būtība - mums jāizslēdz no LR sacensību noteikumiem pants, ka tiek vērtētas tikai MN atbilstošās zivis. Būtu jāvērtē visas plēsīgās zivis un ar jebkuru garumu.

Spiningojot neviens nevar paredzēt, kāda zivs uzķersies. Visos gadījumos zivis tiek atlaistas. Izņemot mūsu politisku vienošanos, nav iemeslu, kādēļ jāieskaita tikai MN atbilstošās. PČ noteikumi paredz, ka ieskaitāmās zivis un to izmērus konkrētajos PČ, drīkst adaptēt vietējām prasībām. Tātad arī starptautisko noteikumu prasībām nevajadzētu būt par šķērsli, lai mēs neuzlabotu savējos. Tas, protams, kaut kādi iespaidos gan dalībnieku stratēģiju, gan rezultātus sacensībās.
Šobrīd, piemēram, ja tiesnesis nomērī līdaku un tās garums ir 49,8 cm, var diskutēt par mērījuma precizitāti, taču, ja neizdodas pārliecināt tiesnesi, protokolā sportists saņem 0 punktus, ja tiesnesis atzīst, ka tomēr zivs garums ir 50 cm, sportists saņem 2500 punktus. Tā ir milzu starpība. Rezultātā valdošā stratēģija, - lai nepaliktu tabulas lejasgalā, ieskaitīto zivju skaitu dalībnieki vispirms cenšas sasniegt nevis ķerot līdakas, kuras var būt uz 50 cm robežas, bet pie pirmās izdevības to panākt ar asariem.

Vienlaicīgi, neapstrīdams ir fakts, ka pasaules čempionātos šajā disciplīnā rezultātus 90% gadījumos nosaka līdaku lomi.

Pie reizes jāsaprot, ka visos gadījumos spēlē ir iesaistīts ne tikai veiksmes faktors, bet arī risinājums citai problēmai - kur meklēt līdakas. Vienmēr esmu definējis, ka eksistē divas atšķirīgas startēģijas - ķert zāļu līdakas un ķert dziļumos mītošās. Zāļu līdakas parasti ir sīkākas, taču to ir skaitliski vairāk, tās ir aktīvākas, jo sevišķi periodos, kad notiek sacensības. Pie tam to uzturēšanās vietas vieglāk atrodamas vizuāli arī bez speciāliem tehniskiem līdzekļiem. Ja mēs mainīsim spēles noteikumus, manuprāt, varēsim gan orientēt sportistus uz vispusīgāku līdaku copi, gan precīzāk izmērīt sportistu spiningošanas iemaņas. Protams, tā saucamo, bonusu efekts paliks, taču tas samazināsies.

Nedomāju, ka pēdējā vieta pasaules čempionātā ir traģēdija un izlases komandas veidošanā kaut kas jāmaina. To LMSF ar dažādām sekmēm ir darījusi vairākkārt. Rezultāti rāda, ja gribam būt priekšgalā pasaulē arī šodien, jāmēģina atrast jauni resursi, tai skaitā sportistu potenciālā.

P.S. Rakstam, kurš bija izvietots manā Facebook profīlā, bija iesūtīti vairāki komentāri. Tos apkopoju atsevišķā komentāru lapā.

 
06. 09. 2017.

  Seko jaunumiem FacebookOne comment

jst jst - 08-09-’17 21:30

Tā kā visas diskusijas notika manā FB profīlā, izveidoju lapu, kurā ir visi komentāri. Tās adrese : http://www.fishing.lv/diskusijas/fb09_20..(optional field)
(optional field)
Ieraksts nepieciešams tikai, lai šeit neparādītos automātisku komentāru sūtījumi.
Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.
 
© Copyright JST 2017-2020. All rights reserved.