jaunumi   contact

Janvāra valdes sēdē

2017.gada 10.janvāra valdes sēdē tika izskatīti divi jautājumi:

1.Par LMSF biedru kopsapulces/gadskārtējās konferences rīkošanu.
Nolēma:
1) LMSF biedru kopsapulci rīkot 2017.gada 22.martā, uzaicinot biedrus ar elektroniskā pasta starpniecību.

2.Par iesūtīto sacensību noteikumu un izlašu formēšanas kritēriju izskatīšanu. Sēdes laikā tika izskatīti visi iesūtītie priekšlikumi.
Nolēma:
1) Izveidot vispārējos sacensību rīkošanas noteikumus – kārtības rulli, kurā norādīti visiem sporta veidiem kopējie organizatoriskie jautājumi (dalībnieki, sacensību rīkotāju, atbalstītāji, disciplināro pārkāpumu izskatīšana u.tt.), šo valde uzdeva izveidot Gintam Zeiļam.
2) Visu sporta veidu atbildīgajiem jāpilnveido 2017.gada sacensību nolikumi, iestrādājot sēdē izskatītos akceptētos priekšlikumus un citas nepieciešamās izmaiņas.
3) Visu sporta veidu atbildīgajiem jāsagatavo katra sporta veida specifikai atbilstoši izlases veidošanas pamatprincipi un kritēriji.

P.S. Lai uzlabotu komunikāciju, lūgums visiem LMSF biedriem iespējami ātri atjaunināt savu kontaktpersonu elektroniskā pasta adreses.

Te var rakstīt komentārus.
 
16. 01. 2017


three comments

Viesturs Viesturs - 26-01-’17 11:54

Kokneses Sporta Centrs -Viesturs Saulītis t.29864282-viesturs.se@ inbox.lv

Andis Andis - 18-01-’17 08:59

Biedrība “Sporta makšķerēšanai” Andis Miezis 26775883 aandis@inbox.lv

Carnikavas Makšķerēšanas Skola Carnikavas Makšķerēšanas Skola - 16-01-’17 11:35

Valdes loceklis – Eduards Burģelis, tālruņa Nr. 26566057
Valdes priekšsēdētais – Jānis Muciņš, tālruņa Nr. 29199399

 
top