LMSF augusta valdes sēdē

2016.gada 3.augustā valde sēdē tika izskatīti 2 jautājumi:
- par Latvijas delegāciju sastāviem starptautiskās sacensībās;
- par 2017.gada pasaules čempionāta orgkomitejas izveidi.

I. Valde vienbalsīgi apstiprināja sekojošus delegāciju sastāvus:

Mušiņmakšķerēšanas izlases sastāvu 2016.gada Eiropas čempionātam, kas risināsies Polijā no 3. - 9.oktobrim.
Guntars Lagūns - komandas kapteinis, delegācijas vadītājs,
Mārtiņš Plešs,
Andis Vecvērdiņš,
Rolands Lipšāns,
Māris Eglītis,
Andrejs Gusenkovs.

Karpu makšķerēšanas izlases sastāvu 2016.gada pasaules čempionātam, kas risināsies Francijā 2016/09/21 - 2016/09/24: Miervaldis Bērziņš - kapteinis un delegācijas vadītājs,
Kaspars Bogdans,
Aleksejs Gorbunovs,
Vitālijs Nečepurenko,
Gatis Gašpuitis,
Ainārs Barons,
Uģis Zvirbulis,
Jurijs Olehno,
Normunds Pareizs,
Iļja Ibatuļins.

Pludiņmakšķerēšanas izlases sastāvu 2016.gada pasaules čempionātam, kas risināsies Bulgārijā 2016/09/16 - 2016/09/18:
Agris Ziediņš - komandas vadītājs,
Ivans Daņilovs,
Raitis Kozlovskis,
Sandis Saulītis,
Guntis Kārkliņš

Valde (balsojot - par 6 balsis, pret 4 balsis) apstiprināja:

Spiningotāju izlases sastāvu 2016.gada pasaules čempionātām spiningošanā no laivas, kas notiks Īrijā 2016/10/07 - 2016/10/09:
Konstantīns Kravčenko,
Aleksandrs Goļicins,
Aldis Vārna,
Valters Rubenis,
Sergejs Čudinovs,
Igors Kisļickis
Delegācijas galīgais sastāvs vēl tiks precizēts

II. Valde apstiprināja dalībniekus organizatoriskajā komitejā, kura būs atbildīgi par CIPS 14.pasaules čempionāta zemledus makšķerēšanā ar mormišku rīkošanu Latvijā 2017.gadā:,
Priekšsēdētājs – Gundars Kurzemnieks,
Sekretārs- Agris Rudzāns,
Igors Fiļipovs,
Gints Zeiļa,
Evita Zeiļa,
Jānis Stikuts,
Egīls Draudiņš,
Ingus Dukaļskis.

 
07. 08. 2016.

  Seko jaunumiem Facebookten comments

jst jst - 15-08-’16 22:08

Zvaigznem.
M. Balodis, to neviens neapšauba, šogad ir Latvijas čempions, taču viņa raksti bez sevišķas piepūles bieži nav saprotami. Kaut cik saprotamas ir tikai emocijas. Pat it kā acīmredzamos centienus mest ēnu uz LMSF valdi vai tās amatpersonām var atzīt tikai par divdomīgiem.

Dabīgi, autoram ir tiesības uz savu viedokli. Vienlaicīgi skartajai pusei līdz noteiktai robežai nav nedz pienākums, nedz jēga reaģēt uz katru dīvainu izteikumu. Publiska domu apmaiņa tādās situācijās var radīt tikai jaunus un savdabīgus jautājumus, un tas nebūt nav labākais ceļš, kā visu sakārtot.

Zvaigzne Zvaigzne - 15-08-’16 21:05

Principā komentārs attiecas uz visu šo situāciju kopumā un veltīts vairāk tiem, kuriem rodas šaubas vai personas uzvedība ir patiesais iemesls valdes balsojuma iznākumam, jo nav saskārušies vai nav informēti par personas uzvedību. Iespējams tas nāk novēloti, patiesībā ļoti nevēlējos komentāru rakstīt, jo izskatās ka vieglāk ir ticēt izplatītām pasakām nevis apzināt otras puses viedokli un padomāt ar galvu.
Man ir viens retorisks jautājums vai persona, kura devusi šādu interviju Latvijas Avīze vēlas turpmāk veiksmīgi sadarboties ar LMSF? Principā, katram sava ētika, nebūs pirmā reize kad M.Balodis viņa vadītā organizācija vispirms atklāti vēršas pret personām, organizācijām, kuras nevēlas paķļauties viņa iegribām, viņa izpalīgi ar savu artavu pieliek nepatiesas informācijas izplatīšanā vai/un vērš morālu rupjību attiecībā uz šiem oponentiem, bet pēc tam, pēc laika izplata publiskus pārmetumus, ka ar viņu sadarboties nevēlas, kaut viņš to no sirds piedāvājis.

Attiecībā uz informācijas izvietošanu pēc norādītās saites, nedomāju ka tas būtu lietderīgi.

Zvaigzne Zvaigzne - 15-08-’16 15:20

Ņemot vērā, ka man ir sanākusi saskare ar M.Balodi pārstāvot biedrību „Makšķernieku radošais klubs” (MRK), biedrībā „Makšķernieku organizāciju sadarbības padome” (MOSP) un piedaloties procesos ar kuriem veica grozījumus Zvejniecības likumā un Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu izstrādē/pieņemšanā, kuri šogad nomainīja Makšķerēšanas noteikumus, tad ir šis tas sakāms.

Sākšu ar to, ka vēlos atzīmēt M.Baloža uzņēmību, apņēmību un darba spējas, kas ļauj individuāli sasniegt labus rezultātus, tāpēc panākumi sportā, uzņēmējdarbībā vismaz man nav nekāds pārsteigums. Tāpat jāatzīmē, ka M.Balodim ir idejas, kuras ir vērts atbalstīt. Diemžēl tas viss nāk komplektā ar citām īpašībām, kuras ne visiem ir zināmas. Nievājoša attieksme pret oponentiem, necieņas izrādīšana, morāla rupjība, ētikas neievērošana, sagrozītas vai tendenciozi pasniegtas informācijas izplatīšana, lietu vienpusēja pasniegšana, faktu noklusēšana, tieksme pēc formālas varas savu ideju (bieži nepārdomātu) realizācijai ir tas ar ko esmu saskāries. M.Balodis nespēj dzirdēt citu viedokli, pieņemt savādāku redzējumu, atdzīt savas kļūdas. Ja notiekošais vai rezultāts viņu vai viņa atbalstītājus neapmierina vai var apdraudēt viņa formālo autoritāti, tiek vainoti apkārtējie.

Nevēlos komentēt LMSF valdes lēmumu, jo ne visi redz tā saistību ar personas uzvedību un izskatās, ka vieglāk lēmumā meklēt citus iemeslus vai nolaisties līdz primitīvismam, ka lēmums ir nepamatota vēršanās pret personu.
Tiem, kuri meklē citus iemeslus varu šo to uzrakstīt. Pirms lēmuma izstāties no MOSP (kuru vada M.Balodis) MRK iesniedza MOSP kopsapulcei izskatīt jautājumu par M.Baloža uzvedības atbilstību ieņemamajam amatam, cerot, ka tā (uzvedība) mainīsies. Par nelaimi jautājums tā arī līdz kopsapulcei nenokļuva. Šajā situācijā M.Balodis rakstīja „ Stipri cilvēki jautājumus risina skaidri un atklāti”, tāpēc nedaudz izbrīnīja informācijas izplatīšanu drukātā mēdijā Latvijas Avīze, acīm redzot biedrības Makšķernieku klubs Osprey biedri ir nolēmuši daudz plašāk par internetu izplatīt tendenciozu informāciju, kura nepārprotami nodara ļaunumu LMSF un bojā šis organizācijas reputāciju. No otras puses nebūs pirmā reize kad M.Balodis no citiem prasa to, ko pats neievēro. Sapulču protokolu rakstīšana, organizāciju statūtu, nolikumu, likumdošanas procesu ievērošana nav M.Baloža stiprā puse. Ja kādam ir ilūzijas par M.Baloža spēju sadarboties augstāku mērķu sasniegšanai, iesaku painteresēties par viņa vadītās biedrības MOSP darbību, attieksmi pret citām organizācijām un MOSP pieņemtajiem lēmumiem. Komentārs vairāk attiecas uz šai tēmai veltīto Facebookā publiskoto ziņu http://www.facebook.com/profile.php?id=1.. , tāpēc iesaku autoram to pārvietot tuvāk šim pirmavotam

tiesnesis tiesnesis - 09-08-’16 14:32

Baloža kgs skaidrībai pastāsti kapēc nenovāci Koknesē savu auto no pjedestāla backgrounda , kā to prasīja Graudiņš? Ja tu biji to reklāmas vietu nopelnījis ar savu ieguldījumu posma organizēšanā, tad gan OK.

skatīsm jautājumus nopietni skatīsm jautājumus nopietni - 09-08-’16 11:34

Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas
prezidentam Gundaram Kurzemniekam
ģenerālsekretāram Harijam Raciborskim

Iesniegums

Sakarā ar Latvijas Makšķerēšanas federācijas interneta vietnē http://www.fishing.lv 2016. gada 3. augustā publicēto informāciju par federācijas valdes pieņemto lēmumu saistībā ar Latvijas izlases sastāva noteikšanu, kura pārstāvēs Latviju 2016.gada Pasaules čempionātā Īrijā, lūdzam sniegt izvērstu atbildi par vērtēšanas kritērijiem un pamatojumu veidot atšķirīgu pieeju izlases komplektācijā, nekā tas ir bijis pēdējos četrus gadus. Lūdzam sniegt pamatojumu tam, kādēļ izveidotās izlases sastāvā nav iekļauta “Osprey fishing team” ekipāža – Mārtiņš Balodis un Kristiāns Godiņš –, kura pārliecinoši uzvarēja 2016. gada Latvijas čempionātā.
Vēlamies iepazīties ar federācijas valdes sēdes protokolu, lai spētu godprātīgi pildīt LMSF statūtos minētos biedru pienākums:
4.1.3. saņemt regulāru informāciju par LMSF Valdes darbu, pieņemtajiem lēmumiem un citiem dokumentiem, tai skaitā iepazīties ar visu LSFP institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.4. piedalīties visos LMSF organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LMSF darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

Ar cieņu
2016. gada Latvijas čempioni spiningošanā no laivām

M. Balodis

K.Godiņš

dzigits dzigits - 09-08-’16 10:38

Atvainojos, 6 pret 4

dzigits dzigits - 09-08-’16 10:37

Vai šis ir valdes sastāvs ?
http://www.fishing.lv/organ/klubi/lmsf/v..

Ja vienbalsīgi nobalsoja, tad sanāk ka otra ekipāža pati pret savu komandu balsojusi ?
%(admin)Aktuālo valdes sastāvu var atrast http://www.fishing.lv/2016/lmsf/valde201..%

Jevğenijs Jevğenijs - 08-08-’16 16:59

Kur ir Baloža ekipaža pamatsastavā?Tas izklausās diezgan dīvaini. Kāda jēga cīnīties Latvijās čempi, ja valde pieņem šos manuprāt dīvaini lēmumi. Ar visu cieņu pret valde, bet, manuprāt, lēmums nav godīgs.

Guntis Guntis - 07-08-’16 22:30

Gribētu redzēt otru variantu!
Pirmo trīs vietu ieguvēji kopvērtējumā 2016.gada čempionāta sacensībās

Guntis Guntis - 07-08-’16 16:33

Vēlētos zināt,kur palika Baloža ekipāža?
Atbildīgais par spiningotāju izlasi Harijs Raciborskis valdei piedāvāja divus izlases sastāva variantus. Pirmajā variantā izlases komandā bija arī Mārtiņa Baloža ekipāža. Valdes atbalstu ieguva variants bez M. Baloža ekipāžas.(optional field)
(optional field)
Ieraksts nepieciešams tikai, lai šeit neparādītos automātisku komentāru sūtījumi.
Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.
 
© Copyright JST 2017-2020. All rights reserved.